thinkbarents-banner.jpg

ThinkBarents
oli Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) yhteinen ESR-hanke, jonka tavoitteena oli tuottaa tarvelähtöistä ja ajantasaista tietoa Barentsin alueesta elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tueksi. Hanke toimi ajalla 1.8.2009–30.6.2012.

Näiltä sivuilta löydät hankkeen aikana tuotettua materiaalia (loppuraportti, julkaisut, selvitykset, raportit) ja vinkkejä muihin Barents-tietolähteisiin.

Tarkoitus ja tavoitteet
 • Lapin korkeakoulukonsernin ja sidosryhmien Barents-osaamista hyödyntävän think tank -toimintamallin kehittäminen
 • Olemassa olevan tiedon kanavoiminen sitä tarvitseville yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, kouluttajille ja yhteiskunnallisille päättäjille
 • Barentsin aluetuntemuksen lisääminen, josta seuraa kyky reagoida paremmin Barentsin alueella tapahtuvaan kehitykseen
Kohderyhmät
 • Ensisijaiset kohderyhmät: LUC:n Barentsin ja Venäjän asioihin erikoistuneet opetushenkilökunta, tutkijat ja opiskelijat
 • Muut kohderyhmät: yritystoimijat, virkamiehet, alueen kehittämisyhtiöt ja koulutusorganisaatiot
Toiminta
 • Lapin korkeakoulukonsernin Barents-osaamisen kokoaminen ja lisääminen
 • Seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen (Barents Café)
 • Artikkeleiden, analyysien ja julkaisujen tuottaminen Barentsin alueesta 
 • Aktiivinen tiedottaminen Barentsin alueen tapahtumista
Tulokset
 • Asiantuntijoille ja opiskelijoille suunnattujen seminaarien ja Barents Café -tilaisuuksien kautta onnistuttiin nostamaan Barentsin aluetta esille monipuolisesti ja lisäämään sektorirajat ylittävää vuoropuhelua.  Barents Café – keskustelutilaisuudet jatkuvat syksyllä 2012 Arktisen keskuksen järjestämänä.

 • Yritysmaailman tiedontarpeita selvitettiin.  Palvelutoimintaa, jossa yritykset voisivat tilata korkeakouluilta opinnäytetöitä ja selvityksiä, on tulevaisuudessa mahdollista kehittää pitemmälle, edellyttäen että lappilaisten yritysten kiinnostus Barentsin alueeseen lisääntyy.

 • Ajankohtaista tietoa Barentsin alueesta jaettiin asiantuntijajulkaisuilla, aluekatsauksilla, opintojaksoilla ja keskustelutilaisuuksien avulla.

 • LUC:n henkilökunnan Barents-osaajat kartoitettiin ja asiantuntijoille tarjottiin seminaareja ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. Luennot, harjoitustyöt ja kansainvälinen konferenssi hyödynsivät henkilökunnan ja sidosryhmien osaamista opiskelijoiden - tulevien asiantuntijoiden - hyväksi.

 • Barents-sisältöjen integroimista opintoihin kokeiltiin hyvällä menestyksellä erityisesti RAMK:n International business services -koulutusohjelmassa ja Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta erityisesti liiketalouden opiskelijat ovat osallistuneet hankkeen tapahtumiin. Opintojaksojen on tarkoitus toteutua lähes samansisältöisinä myös lukuvuonna 2012-2013.
Rahoitus  465 620 euroa, ESR, Lapin ELY-keskus ja LUC

Lisätietoa
ThinkBarents logo_jpg.jpg                
       luc-logo.jpg             

 

Euroopan sosiaalirahasto.jpg              vipuvoimaaEU_rgb.jpg       ELY_LA01_Logo_RGB.JPG