Barents_center_logo_web.jpg

Barentskeskus Finland OyBarentskeskus toimii pohjoissuomalaisten (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) Barents-osaajien toiminnan koordinaattorina ja palvelujen markkinoijana pääasiallisesti elinkeinoelämälle. Se kokoaa alueen osaamisen ”yhden luukun” –periaatteella toimivaksi palvelukokonaisuudeksi.
Barentskeskus on voittoa tuottamaton match-maker, palvelun tarjoajan ja palvelun tarvitsijan yhteen saattaja, organisaatio.

Barentskeskus hankkii, kokoaa, luo ja jalostaa tietoa Barentsin Euroarktiselta alueelta elinkeinoelämän, koulutuksen ja hallinnon erityistarpeisiin. Se on aktiivisesti mukana koulutus, tutkimus ja T&K toiminnassa. Barentskeskus ei hallinnoi projekteja tai hankkeita.


Barentskeskuksen tavoitteet ovat:
  • Yhteydenpito valtiojohtoon ja valtiojohdon yhteydenpito Barentsin Euroarktisen (Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Luoteis-Venäjä) alueen keskeisimpiin toimijoihin
  • Alueellisten Barentsiin liittyvien toimien koordinointi Suomessa
  • Suomen näkyvyyden lisääminen Barentsin alueella
  • Liikenneyhteyksien kehittäminen Pohjois-Suomen ja Barentsin Euroarktisella alueella
  • Pk-yritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen.

Economic Cooperation in the Barents Region -julkaisu.

Elokuussa 2013 yhdessä norjalaisen Akvaplan-Nivan kanssa laadittu selvitys taloudellisesta yhteystyöstä, investoineista sekä projektityöstä Barentsin alueella.


Yhteystiedot

Barentskeskus Finland Oy
Martti Hahl
Maakuntakatu 29-31 B, 2 krs
96200 Rovaniemi
Puhelin: 040 5057611
etunimi.sukunimi@barentskeskus.fi


Барентс Центр Финляндия
Martti Hahl
ул. Маакунтакату 29-31Б
FI-96200 Рованиеми
Финляндия
моб: +358 40 505 7611
firstname.familyname@barentscenter.com


In English

Barents_keskus_footer_web.jpg